Προσφορά!

ONE-TOUCH VERIO 50STRIPS

21,36 19,86

Οι ταινίες μέτρησης OneTouch Verio χρησιμοποιούνται με τους μετρητές σακχάρου OneTouch Verio IQ, OneTouch Verio Flex & OneTouch Verio, για ποσοτική μέτρηση γλυκόζης σε τριχοειδικό αίμα.

Κωδικός: 28187 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά ταινιών μέτρησης OneTouch Verio:
-Η ταινία μέτρησης απορροφά αυτόματα το αίμα
-Απλές ταινίες
-Ευκολία στην τοποθέτηση αίματος σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές της ταινίας μέτρησης OneTouch Verio®

Ενδεικνυόμενη χρήση:
Τα συστήματα μέτρησης OneTouch Verio IQ, OneTouch Verio Flex & OneTouch Verio έχουν βαθμονομηθεί με πλάσμα για να επιτρέπουν την εύκολη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις εργαστηριακές μεθόδους

Προσοχή:
Να διαβάζετε πάντα τις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης πριν την χρήση του προϊόντος

Αποθήκευση και διαχείριση:
-Φυλάσσετε το φιαλίδιο των ταινιών σε δροσερό και ξηρό μέρος με θερμοκρασία κάτω από 30°C. Να μην φυλάσσεται στο ψυγείο.
-Διατηρείστε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θερμότητα.
-Αποθηκεύετε τις ταινίες μέτρησης μόνο στο συγκεκριμένο φιαλίδιο προς αποφυγή μολύνσεων και φθοράς.
-Ανοίγετε το φιαλίδιο τη στιγμή που είστε έτοιμοι για αυτομέτρηση. Ανοίγετε μόνο όταν θέλετε να βγάλετε ταινίες μέτρησης.
-Χρησιμοποιήστε την ταινία μέτρησης αμέσως μόλις την βγάλετε από το φιαλίδιο και κλείστε άμεσα το καπάκι.
-Μην χρησιμοποιείτε ταινία μέτρησης από κατεστραμμένα ή εκτεθειμένα στον αέρα φιαλίδια.
-Γράψτε την καταληκτική ημερομηνία χρήσης (6 μήνες από την ημερομηνία ανοίγματος) στην ετικέτα, όταν ανοίγετε το φιαλίδιο για 1η φορά.
-Μετά την ημερομηνία λήξης ή την καταληκτική ημερομηνία χρήσης, απορρίψτε τις ταινίες ( όποια από τις δύο είναι πιο σύντομη)
-Αποφύγετε να λερώνετε τις ταινίες με σκόνη, τροφή ή υγρά. Μπορείτε να ακουμπάτε τις ταινίες οπουδήποτε πάνω στην επιφάνειά τους με καθαρά, στεγνά χέρια.
-Μην διπλώνετε, κόβετε ή παραποιείτε τις ταινίες σε καμιά περίπτωση.
-Η κάθε ταινία είναι μόνο για μια χρήση.
-Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ξανά ταινία στην οποία έχει εφαρμοστεί αίμα ή διάλυμα ελέγχου.
-Πριν την μέτρηση βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής και οι ταινίες βρίσκονται όσο είναι δυνατό, στην ίδια θερμοκρασία.
-Εφαρμόστε μόνο το διάλυμα ελέγχου OneTouch Verio® ή το δείγμα αίματος πάνω στην ταινία.
Μετά από κάθε μέτρηση, μην βάζετε την χρησιμοποιημένη ταινία στο φιαλίδιo.

Σχετικά Προιόντα